• Sposoby płatności

 1. Ceny na stronie omikon.pl zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto - zawierają podatek VAT, inne podatki, cła i inne dodatkowe opłaty.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Klient będzie o nich poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
  • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia),
  • za pomocą serwisu PAYU (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek PAYU).
 4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie omikon.pl o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 14 dni, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta drogą elektroniczną. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.